Jménem rektora Arcibiskupského kněžského semináře děkuji vám všem za vaše dary při dnešní sbírce na kněžský seminář.

Od této neděle až do 2. neděle velikonoční, která je nedělí Božího milosrdenství, slavíme velikonoční oktáv jako jedinou slavnost Kristova zmrtvýchvstání.

Od Velkého pátku konáme novénu k Božímu milosrdenství. Korunku k Božímu milosrdenství se modlíme v kostele svatého Mořice každý den odpoledne v 15.00 hod.

V kapli Božího milosrdenství v Kroměřížské nemocnici bude příští neděli v 15 hod. mše svatá. Přede mší svatou se pomodlíme Korunku k Božímu milosrdenství.

V tomto týdnu bude v úterý večer jednání pastorační rady naší farnosti, ve středu přednáška P. Jana Szkandery na arcibiskupském gymnáziu a také Večer chval v dolní kapli arcibiskupského gymnázia, v sobotu odpoledne Společenství třetího řádu sv. Františka.

Mateřská škola s křesťanským zaměřením, která sídlí na Mánesově ulici, zve na Den otevřených dveří ve středu 24. dubna.

V sobotu 27. dubna se koná v Praze Národní pochod pro život a rodinu.

Podrobnější informace jsou na vývěsce a také ve farním zpravodaji, který vyšel minulou neděli.

O dnešní slavnosti chci poděkovat vám všem, kteří jste přispěli k důstojné oslavě svátků. Děkuji všem, kteří uklízeli a zdobili kostel, kostelníkům, ministrantům a těm, kteří mají pověření podávat svaté přijímání. Děkuji varhaníkům, velké schole, lektorům a zpěvákům pašijí. Děkuji ministrantům, kteří chodili klepat. Děkuji těm, kteří vedli společné modlitby, drželi stráž u Božího hrobu nebo zajistili hlídání kostela během svátečních dnů. Kéž vám Bůh odmění vaši pomoc a prokázanou službu.