Slavíme MISIJNÍ NEDĚLI a DEN MODLITEB ZA MISIE. Sbírka na misie je odložena.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

V kostele sv. Mořice je ke zhlédnutí výstava fotografií z misijního působení našeho kaplana P. Augustina v Amazonii v Peru. Kdykoliv během dne si ji můžete prohlédnout.

BOHOSLUŽBY:

V kostele sv. Mořice a sv. Jana Křtitele zůstává pořad bohoslužeb ve všední dny i v neděli beze změny. Platí omezení – nejvýše 6 osob. Účastnit se mohou jen přihlášení, přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá.

ADORACE:

  • Všední dny od pondělí do pátku 19-19.30 hod.
  • Neděle 19-20 hod.

I zde platí omezení do 6 osob, účastnit se mohou jen přihlášení.

Způsob přihlášení:

Zavolejte do farní kanceláře (tel.: 573 338 952) a nahlaste počet osob, které přijdou na mši svatou nebo na adoraci. V kanceláři vám podají informace, který den jsou ještě volná místa. Můžete se také zapsat na formulář v kostele sv. Mořice. Kostel je celodenně otevřen.

ZPOVĚĎ A SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI SVATOU V KOSTELE SV. MOŘICE:

  • Všední dny od pondělí do pátku 16-16.30 hod. Zpověď až do 17 hod.
  • Neděle 9-10 hod.
  • Na závěr adorace ve všední dny i v neděli kněz podá svaté přijímání. Po odchodu těch, kdo se účastnili adorace, kněz ještě podá individuálně svaté přijímání nově příchozím (nejdéle čtvrt hodiny po skončení adorace).

Na požádání a na základě domluvy kněz navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.

Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím televize Noe, Radia Proglas a videopřenosů. Křesťanská media rozšířila program o další živé přenosy bohoslužeb. Každou neděli je možné sledovat přednos mše svaté z olomoucké katedrály sv. Václava. Mše svatá začíná v 10 hod. (viz: www.ado.cz, bohoslužbu lze sledovat na tomto kanálu YouTube). Pro všechny, kdo se nemohou z vážných důvodů účastnit bohoslužeb, platí dispenz od osobní účasti na nedělní mši svaté. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí. Náš kostel sv. Mořice je celodenně otevřen. Velmi vám doporučuji návštěvu a modlitbu u svatostánku.

Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19 a za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

Všem farníkům vyprošuji dar zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny Marie, sv. Mořice a svatých a ze srdce žehnám.

  1. Josef