Dnes prožíváme poslední neděli v církevním roce. Ve farních kostelích se koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Od 18. listopadu se může účastnit bohoslužby do 15 osob, od 23. listopadu až 20 osob.

V kostele svatého Mořice slavíme mše svaté v neděli v 7.45 a v 10.15 hod., ve všední dny od pondělí do pátku v 17 hod.

Účastnit se mohou pouze přihlášení a přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá. Přihlásit se můžete telefonicky ve farní kanceláři (573 338 952) nebo na formuláři v kostele sv. Mořice.

Ke svatému přijímání mimo mši svatou je možno přistoupit v neděli od 9 do 10 hod., ve všední dny přede mší svatou od 16 hod.

Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen pro osobní modlitbu před svatostánkem.

V kostele sv. Jana Křtitele začnou mše svaté až od 1. neděle adventní. Mše svaté v obou klášterních kaplích a v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici jsou slouženy jen pro místí komunitu.

Za týden je 1. neděle adventní. Vstupujme do nového církevního roku. Žehnání adventních věnců bude v neděli na začátku mše svaté a také mezi bohoslužbami, kdy přicházíte individuálně ke svatému přijímání.

V předvečer první neděle adventní se slaví na celém světě „Vigilie za počatý lidský život.“ Prosíme o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. Spojte se, prosím, v modlitbě i doma v rodinách na tento úmysl.

Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině. Text celého prohlášení i modlitbu najdete na:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201120prohlaseni-biskupu-cech-moravy-a-slezska