2018

13. neděle v mezidobí

Slavnost NAROZENÍ JANA KŘTITELE

11. neděle v mezidobí

10. neděle v mezidobí

9. neděle v mezidobí

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7. neděle velikonoční

6. neděle velikonoční

5. neděle velikonoční

4. neděle velikonoční

3. neděle velikonoční

2. neděle velikonoční

KVĚTNÁ NEDĚLE
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

5. neděle postní

4. neděle postní

3. neděle postní

2. neděle postní

1. neděle postní

6. neděle v mezidobí

5. neděle v mezidobí

4. neděle v mezidobí

3. neděle v mezidobí

2. neděle v mezidobí

Svátek KŘTU PÁNĚ