Neděle Božího slova

2. neděle v mezidobí

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ