2019

13. neděle v mezidobí

12. neděle v mezidobí

Slavnost Nejsvětější Trojice

Slavnost Seslání Ducha Svatého

7. neděle velikonoční

6. neděle velikonoční

5. neděle velikonoční

4. neděle velikonoční

3. neděle velikonoční

2. neděle velikonoční

KVĚTNÁ NEDĚLE, Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (Trio je ke stažení v PDF)

5. neděle postní

4. neděle postní

3. neděle postní

2. neděle postní

1. neděle postní

8. neděle v mezidobí

7. neděle v mezidobí

6. neděle v mezidobí

5. neděle v mezidobí

4. neděle v mezidobí

3. neděle v mezidobí

2. neděle v mezidobí

Svátek KŘTU PÁNĚ

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ