POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Počet účastníků bohoslužeb je stále omezen na 10 % míst k sezení. Děkuji vám za dodržování předpisů a ohleduplné jednání, které je projevem lásky k bližnímu.

Ve středu je slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ. Církev nám doporučuje slavit tento den jako zasvěcený svátek, především účastí na mši svaté.

V kostele sv. Mořice bude mše svatá v 17.00 hod. a v kostele sv. Jana Křtitele v 18 hod. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla.

Příští neděli je svátek Křtu Páně. Tímto svátkem končí doba vánoční.

Děkuji těm, kteří v tyto vánoční dny na sebe vzali službu u Jesliček. Betlém zůstává do příští neděle. Využijte ještě tento vánoční čas a přicházejte během dne k Jesličkám a ke svatostánku na chvíli ztišení a osobní modlitby. Kdo můžete, nabídněte svůj čas a zapojte se ještě do služby, aby byly obsazeny všechny dny tohoto týdne. Rozpis hodin je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA se koná i letos, ale vzhledem k přísným opatřením proti šíření koronaviru nebudou chodit Tříkráloví koledníci. Sbírka probíhá on-line. Jak můžete věnovat svůj dar na Tříkrálovou sbírku je popsáno na letáčku od Charity Kroměříž. Letáčky jsou v kostele sv. Mořice na stolečku u bočního vchodu.

Pokud by si někdo přál získat nápis s požehnáním na své dveře nebo by měl zájem o některý z tradičních upomínkových předmětů Tříkrálové koledy, může se obrátit na asistenta pro Tříkrálovou sbírku Martina Provazníka na Charitě Kroměříž (kontakt je uveden na zmiňovaném letáčku). On spolu s vedoucími se pokusí (bezkontaktně) toto zajistit.

Odkaz na on-line sbírku:

https://www.kromeriz.charita.cz/   nebo    https://www.trikralovasbirka.cz/

 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

 

Neděle 3. ledna – 2. neděle po Narození Páně

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Pondělí 4. ledna

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

Úterý 5. ledna – vigilie slavnosti Zjevení Páně

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

Středa 6. ledna – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Čtvrtek 7. ledna

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Pátek 8. ledna

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

Neděle 10. ledna – Svátek Křtu Páně

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

SVÁTKEM KŘTU PÁNĚ KONČÍ DOBA VÁNOČNÍ.

Začíná liturgické mezidobí, které letos končí v úterý 6. týdne (16. února).

POPELEČNÍ STŘEDA bude 17. 2. 2021.