POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 19.480,- Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať.“

Děkujeme všem, kteří přivezli a osadili vánoční stromky, postavili betlémy a připravili vánoční výzdobu našich kostelů. A prosíme ještě o pomoc v úterý dopoledne; v kostele sv. Mořice od 8.30 hod. dokončíme stavbu Betléma.

Informace k vánočnímu období najdete ve farním zpravodaji TRIO EXPRES a ve Vánočním listu. Vezměte tiskoviny i těm, kdo nemohou přijít na sváteční bohoslužby a povzbuďte zvláště nemocné, aby byli s námi spojeni v modlitbě.

Počet účastníků bohoslužeb je omezen na 20 % míst k sezení. Proto v kostele sv. Mořice a v kostele sv. Jana Křtitele k účasti na mši svaté o slavnosti Narození Páně bude nutné mít místenku. Jedná se o mše svaté na Štědrý den v 15.30 hod., kde zveme zvláště rodiny s dětmi, a na tzv. „Půlnoční“ ve 21 hod. A vstupenky budou také na bohoslužby 25. 12. Místenky jsou k dispozici v kostele a ve farní kanceláři.

Příležitosti ke svátosti smíření bude ve farním kostele sv. Mořice v pondělí, úterý a ve středu. Zpovídá se od 15 do 17 hod.

Prosíme, zapište se na službu u Jesliček. Rozpis hodin je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu. Nejde jen o hlídání kostela, ale o službu i svědectví pro ty, kdo přicházejí o Vánocích do našich kostelů. A využijme vánoční čas, který je před námi, a přicházejme během dne k jesličkám a ke svatostánku na chvíli ztišení a osobní modlitby.

Díky skautům máme už nyní ve farním kostele světlo z Betléma. Bude hořet také v ostatních kostelích a kaplích. Můžete si je během svátečních dnů přenést do svých domovů.