Rozpis ministrantských schůzek do Vánoc 2019

6. 9. – Zahajovací schůzka (jídlo, hry, vysvětlení bodování...)
20. 9. – Hry (podle počasí – fotbal/deskovky)
22. 9. – Sv. Mořic – adorační den
28. 9. – Ministrantský florbalový turnaj v Olomouci
11. 10. – Nácvik a hry
18. 10. – Film
1. 11. – Hra ve městě
15. 11. – Tělocvična
29. 11. – Film
13. 12. – Hra Milionář (ministrantská verze)
20. 12. – Vánoční schůzka

Struktura ministrantské schůzky:
Začíná: Po večerní mši svaté v cca. 17.55  hod.
Končí: V 19.30 před kostelem sv. Mořice
Do tělocvičny prosíme nachystat  s sebou obuv na přezutí a pití!
tel.: 732 146 964 (Arnošt Bekárek)
724 276 334 (Martin Kvapilík)