Ne 9. 8. 2020, 19. mzd.

Bože, na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté, daruj našim rodinám, farnosti a národu víru, zdravé rodiny a děti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Pojďte, požehnaní mého Otce, praví Pán: Cokoli jste udělali pro jednoho z mých nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, na přímluvu Panny Marie …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Novéna před požehnáním mariánského sloupu

NOVÉNA K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ

MODLITBA (modlí se každý den novény)

Panno Maria, naše nebeská Matko, * Tvé FIAT nám otevírá nebe, v něm je zrod naší spásy. * Tvým svobodným Fiat * „Ať se mi stane podle Tvého Slova.“, * Bůh se stává člověkem, Slovo je učiněno Tělem. * Emmanuel, Bůh s námi. * Tvé svobodné Fiat pokořilo dávného žalujícího draka, * Zašlápla a rozdrtila jsi mu hlavu. * Tvé sepjaté ruce směřují k Tvému Synu, k Otci v bezpečí. * A kolem tvé hlavy koruna slávy hvězd září do věčnosti. * S Tebou a k Tobě se modlíme:

Zdrávas, Maria … Sláva Otci…, nebo 4. desátek slavného sv. růžence („který Tě, Panno, na nebe vzal:), nebo slavný sv. růženec

S Božským Dítkem Máti, rač nám požehnání dáti. Amen.

S církevním schválením J. Em. Dominika kard. Duky OP, arcibiskupa metropolity pražského V Praze dne 23. července 2020, č.j.: A/2020/6937

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200729novena-pred-pozehnanim-marianskeho-sloupu