Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 18.415,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

V pondělí je památka sv. Moniky; v úterý památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve; ve středu památka Umučení sv. Jana Křtitele.

Pamatujme v modlitbě na otce arcibiskupa, který slaví 29. srpna 70. narozeniny. Děkovnou mši svatou spojenou s poděkováním za 45 let kněžství bude slavit v olomoucké katedrále v sobotu 1. září v 10.30 hod.

Pomocní biskupové zvou věřící ze všech farností, aby přišli oslavit s arcibiskupem jeho životní jubileum. Po mši svaté bude v prostorách vedle katedrály připraveno pro všechny občerstvení formou zahradní slavnosti. Je na nás, abychom toto pozvání nepřešli jen tak. Svou účastí na bohoslužbě můžeme vhodně vyjádřit vděčnost otci arcibiskupovi za jeho obětavou pastýřskou službu pro dobro všech farností.

Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí.

Na mši svatou v kostele sv. Mořice v neděli 2. září v 10.15 hod. zveme zvláště rodiny s dětmi. Mše svatá bude obětována za děti, školní mládež, studenty, rodiče, učitele a vychovatele. Děti, přineste si aktovky, školní brašny nebo školní pomůcky. Při mši svaté budou požehnány.

Boží slovo, kterému nasloucháme při mši svaté, je světlem na naší životní cestě. Snažíme se mu porozumět a učíme se podle něho jednat. A to se týká dospělých i dětí. Pro tento školní rok připravili pracovníci Pastoračního centra při Arcibiskupství olomouckém pro děti kartičky k nedělním evangeliím. Rodiče, využijte toho a podle návodu na kartičce si s dětmi chvíli povídejte o evangeliu. Tak jim pomůžete poznávat Ježíše jako přítele, který je s námi a moudře nás vede.

Děkuji všem, kdo jste podepsali Petici na podporu manželství. Vyzývám i další z vás, abyste touto formou podpořili v naší společnosti ochranu rodiny a postavili hráz opačným tendencím, které rodinu ohrožují v jejím základu. O těchto tendencích si můžete přečíst i na vývěsce na plakátě nazvaném 10 x „NE“ ISTAMBULSKÉ ÚMLUVĚ. Petici můžete podepsat i v sakristii farního kostela nebo ve farní kanceláři v Kroměříži.

Farnost sv. Mořice Kroměříž dává v novém školním roce nabídku výuky náboženství pro neslyšící děti od 7 let. Výuka bude probíhat v prostorách Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž, Stojanovo nám. 4 (za kostelem sv. Mořice) a povede ji sestra Víta z Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže. Pokud máte ve svém okolí rodinu, které se to týká, předejte jim, prosím, zprávu o této nabídce i kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Telefonický kontakt bude dán přes e-mail. Přihlásit se mohou také ve farní kanceláři. Den a čas výuky se dohodne podle možností dětí a vyučující sestry.