POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 8. 9. – svátek Narození Panny Marie

Sobota 12. 9. – Jména Panny Marie

Naše farní pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor byla pro malý zájem zrušena.

Během školního roku zveme mládež a studenty na mši svatou každou středu v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

V kapli sv. Vincence na Malém Valu jsou mše svaté v pondělí, ve středu a v pátek v 6 hod., v sobotu v 18 hod.

V sobotu 12. září bude v kapli Povýšení sv. Kříže sloužena v 10 hod. mše svatá k výročí řeholních slibů. Mše svatá v 11.30 hod. nebude. Sestry také prosí, aby na nedělní mše svaté v kapli Povýšení sv. Kříže všichni přítomní nosili roušku.

Rozvrh výuky náboženství pro děti, které nenavštěvují církevní základní školu, najdete v záložce „Výuka náboženství“ a také na vývěsce v kostele. Rodiče, pokud jste ještě děti nepřihlásili, odevzdejte přihlášku co nejdříve.

Katecheti našeho děkanátu spolu s kněžími připravují pouť pro žáky 2. stupně ZŠ, a to v pátek 25. září na Horu sv. Klimenta u Osvětiman. Prosím rodiče, vyzvedněte si po mši svaté nebo během týdne ve farní kanceláři letáčky s podrobnými informacemi.

Mladší děti dostávají dnes plakát a kartu k nalepování. Kartičky, které obsahují myšlenku z nedělního evangelia, budou děti dostávat každou neděli. Prosím rodiče, pomozte dětem, ať se učí rozumět Božímu slovu a podle něj žít.

Po půlroční pauze opět začínají pravidelné večery chval. První se uskuteční tuto středu 9. září od 19 hod. v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia. Jste srdečně zváni.

Jednání pastorační rady naší farnosti se uskuteční v úterý 8. září od 19 hod. ve společenské místnosti na vikárce.