Na základě dekretu římské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti a směrnic České biskupské konference vydal otec arcibiskup rozhodnutí, platné pro následující dny. V něm mimo jiné píše:

„Všeobecná církev se ocitla v mimořádné situaci. Poprvé za mnoho staletí bude papež slavit bohoslužby Svatého týdne bez účasti věřících.“

„Od začátku zákazu veřejných bohoslužeb je v platnosti dispens od účasti na nedělní mši svaté platný až do odvolání. Velmi vás povzbuzuji k tomu, abyste se účastnili mše svaté, pobožností a duchovních programů skrze televizní, rádiové a internetové přenosy.

S ohledem na aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví, veden pastýřskou péčí o zdraví věřících a kněží, nařizuji až do odvolání sloužení všech mší svatých a velikonočního Tridua bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí.“

„Zvu všechny – duchovní i laiky – k vytrvalé modlitbě v domácích komunitách podle učení Ježíše Krista: „Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,19-20)

Zvláště zvu ke společné modlitbě každý večer ve 20 hodin, vyhlášené už dříve. Kéž se rodiny v této mimořádné situaci stávají stále více domácími církvemi, aby tak vytvářely rodinu církve v naší arcidiecézi.“ Tolik citace.

 

Milí farníci, sledujte, prosím, televizní nebo rádiové přenosy. Snažme se duchovně spojit s rodinou farnosti zvláště v době, kdy zde v kostele svatého Mořice budou slouženy bohoslužby a konány obřady bez účasti věřících:

 

  5.4

KVĚTNÁ NEDĚLE

  9.00 hod.

  9.4.

ZELENÝ ČTVRTEK

18.00 hod.

10.4.

VELKÝ PÁTEK

18.00 hod.

11.4.

BÍLÁ SOBOTA

20.30 hod.

12.4.

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

  9.00 hod.

 

Ratolesti, které kněz požehnal na Květnou neděli, si můžete při soukromé návštěvě kostela v tomto týdnu vzít domů.

 

Ve farnostech se nebude konat velikonoční zpovídání. Kněží jsou připraveni (po telefonické domluvě) individuálně posloužit nemocným a těm, kteří to nutně potřebují (duchovní rozhovor, svátost smíření, pomazání nemocných, svaté přijímání) – to vše při zachování přísných hygienických opatření.

Přesunutá velikonoční zpověď - Po skončení mimořádných opatření bude dána příležitost ke svátosti smíření všem a budeme pozváni ke svatému přijímání v rámci poděkování za překonání nemoci.

 

Pro intenzivnější prožívání těchto dnů je dobré oživit si základní nauku církve o dokonalé lítosti, kterou najdeme v Katechismu katolické církve. (Níže najdete odkazy na toto téma a ve farním zpravodaji Trio expres článek „Svátost pokání a smíření aneb dokonalá lítost“).

 

 

Studenti na AG připravili:

10 tipů pro domácí karanténu (především pro studenty):

http://agkm.cz/ag/aktuality/1324-10-tip%C5%AF-pro-dom%C3%A1c%C3%AD-karant%C3%A9nu.html

 

Život křesťana v době koronaviru (mnoho dalších odkazů a inspirace je v souboru na tomto odkaze):

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200328online-zivot-krestana-v-dobe-koronaviru

 

Mezi soubory ke stažení doporučuji zvláště „Domácí liturgie Velikonočního třídenní“. Nezůstávejme jen u sledování obřadů skrze televizi či rádio, ale učme se rozvíjet dar všeobecného kněžství, který jsme přijali křtem. Propojme tak víru s životem.

P. Josef